برای تمیز نمودن و شستشو دادن زیر ماشین روش های مختلفی وجود دارد که نمک و آلودگی های دیگر را از آن جدا می کند. امروزه ابزارهای نوینی برای زیرشویی ابداع گردیده که عملیات زیرشویی را سهولت بخشیده و جایگزین روش های سخت و پردردسر قدیمی شده است.

یکی از روش های مدرن برای تمیز کردن زیر خودرو استفاده از جک هیدرولیک می باشد؛ به این صورت که ماشین توسط جک بالا رفته و کاربر با استفاده از شوینده فشار قوی اقدام به زیرشویی می کند. استفاده از جک نسبت به چاله کم دردسرتر به نظر می رسد اما گاه می تواند خطرات جبران ناپذیری همچون خالی کردن جک هیدرولیک و پرت شدن خودرو از ارتفاع به همراه داشته باشد.